All posts by g.ivanov

“ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧАСТ ОТ ФАСАДИТЕ НА СГРАДАТА НА КОРПУС 2″

Възлагане на обществена поръчка по реда на глава Осма “а” и във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП. Офертите ще се отворят на публично заседание на 31.07.2015г. от 14:30 часа.

.

„Изпълнение на строително-ремонтни дейности по част от фасадите на сградата на ДИКПО – Варна”

Възлагане на обществена поръчка по реда на глава Осма “а” и във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП. Офертите ще се отворят на публично заседание на 20.07.2015г. от 15:00 часа.

 

.

Сервизна поддръжка на автомобилите, собственост на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” в град Добрич

Възлагане на обществена поръчка по реда на глава Осма “а” и във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП. Офертите ще се отворят на публично заседание на 02.06.2015г. от 15:00 часа.

.

Сервизна поддръжка на автомобилите, собственост на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” в град Варна

Възлагане на обществена поръчка по реда на глава Осма “а” и във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП.  Офертите ще се отворят на публично заседание на 02.06.2015г. от 14:30 часа.

.

„Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на ДИКПО-Варна, структурно звено на ШУ „Епископ Константин Преславски”

Възлагане на обществена поръчка по реда на глава Осма “а” и във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП.Офертите ще се отворят на публично заседание на 28.04.2015г. от 15:30 часа.

.

„Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Колеж-Добрич, структурно звено на ШУ „Епископ Константин Преславски”

Възлагане на обществена поръчка по реда на глава Осма “а” и във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП.Офертите ще се отворят на публично заседание на 28.04.2015г. от 15:00 часа.

.

„Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на структурните звена на Университета на територията на град Шумен”

Възлагане на обществена поръчка по реда на глава Осма “а” и във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП.Офертите ще се отворят на публично заседание на 28.04.2015г. от 14:30 часа.

.

Сервизна поддръжка на автомобилите, собственост на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” в град Добрич

Възлагане на обществена поръчка по реда на глава Осма “а” и във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП. Второ обявяване. Офертите ще се отворят на публично заседание на 26.03.2015г. от 15:00 часа.

.