Предоставяне на услуги за д-ка на питейна вода и отвеждане на отпадни води за нуждите на ШУ “Епископ К.Преславски” в гр. Шумен

Наименование на изпълнителя:

“Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД

Дата на сключване и номер на договора:

31. 01. 2014 г. / ШУ-Д-2014-01

Ред за избор на изпълнител:

Процедура на договаране без обявление по чл. 90,  ал. 1,  т.3 и във връзка с чл. 93,  т.1 от ЗОП

Срок на действие на договора:

48 месеца считано от 01. 02. 2014 г.

Първоначална стойност на договора:

Не е обявена

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката:

287 170, 00 лв.

 

.

Документи:

Документ: Справка за извършените плащания през м. септември 2014г. Дата: 15/10/2014
Документ: Справка за извършените плащания през м. октомври 2014г. Дата: 04/11/2014
Документ: Справка за извършените плащания през м. ноември 2014г. Дата: 11/12/2014
Документ: Справка за извършените плащания през м. декември 2014г. Дата: 15/01/2015
Документ: Справка за извършените плащания през м. януари 2015 г. Дата: 12/02/2015
Документ: Справка за извършените плащания през м. февруари 2015 г. Дата: 17/03/2015
Документ: Справка за извършените плащания през м. март 2015 г. Дата: 17/04/2015
Документ: Справка за извършените плащания през м. април 2015 г. Дата: 15/05/2015
Документ: Справка за извършените плащания през м. май 2015 г. Дата: 16/06/2015
Документ: Справка за извършените плащания през м. юни 2015 г. Дата: 15/07/2015
Документ: Справка за извършените плащания през м. юли 2015 г. Дата: 19/08/2015
Документ: Справка за извършените плащания през м. август 2015 г. Дата: 16/09/2015
Документ: Справка за извършените плащания през м. септември 2015 г. Дата: 19/10/2015
Документ: Справка за извършените плащания през м. октомври 2015 г. Дата: 19/11/2015
Документ: Справка за извършените плащания през м. ноември 2015 г. Дата: 17/12/2015
Документ: Справка за извършените плащания през м. декември 2015 г. Дата: 19/01/2016
Документ: Справка за извършените плащания през м. януари 2016 г. Дата: 19/02/2016
Документ: Справка за извършените плащания през м. февруари 2016 г. Дата: 18/03/2016
Документ: Справка за извършените плащания през м. март 2016 г. Дата: 15/04/2016