“ЗАКУПУВАНЕ И ДОСТАВКА НА МАШИНА ЗА ПОЛАГАНЕ НА ДВУКОМПОНЕНТНА ТЕРМО И ХИДРО – ИЗОЛАЦИЯ, КАКТО И ЗАКУПУВАНЕ И ДОСТАВКА НА ИЗОЛАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” СЪДЪРЖАЩА ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

Възлагане на обществена поръчка по реда на глава Осма „а”  във връзка с чл. 14, ал. 4, т.2 от З. О. П. – второ обявяване

.

“ЗАКУПУВАНЕ И ДОСТАВКА НА МАШИНА ЗА ПОЛАГАНЕ НА ДВУКОМПОНЕНТНА ТЕРМО И ХИДРО – ИЗОЛАЦИЯ, КАКТО И ЗАКУПУВАНЕ И ДОСТАВКА НА ИЗОЛАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” СЪДЪРЖАЩА ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

Възлагане на обществена поръчка по реда на глава Осма „а”
и във връзка с чл. 14, ал. 4, т.2 от З. О. П.

.

„Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на ДИКПО-Варна, структурно звено на ШУ „Епископ Константин Преславски”

Възлагане на обществена поръчка по реда на глава Осма “а” и във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП.Офертите ще се отворят на публично заседание на 28.04.2015г. от 15:30 часа.

.

„Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Колеж-Добрич, структурно звено на ШУ „Епископ Константин Преславски”

Възлагане на обществена поръчка по реда на глава Осма “а” и във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП.Офертите ще се отворят на публично заседание на 28.04.2015г. от 15:00 часа.

.

„Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на структурните звена на Университета на територията на град Шумен”

Възлагане на обществена поръчка по реда на глава Осма “а” и във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП.Офертите ще се отворят на публично заседание на 28.04.2015г. от 14:30 часа.

.

“Периодични доставки на ваучери за храна за работещите в структурните звена на Университета в градовете Шумен, Варна и Добрич”

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал.3,  т.2 от ЗОП с предмет: “Периодични доставки на ваучери за храна за работещите в структурните звена на Университета в градовете Шумен, Варна и Добрич”

.

Сервизна поддръжка на автомобилите, собственост на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” в град Добрич

Възлагане на обществена поръчка по реда на глава Осма “а” и във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП. Второ обявяване. Офертите ще се отворят на публично заседание на 26.03.2015г. от 15:00 часа.

.

Сервизна поддръжка на автомобилите, собственост на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” в град Варна

Възлагане на обществена поръчка по реда на глава Осма “а” и във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП. Второ обявяване.Офертите ще се отворят на публично заседание на 26.03.2015г. от 14:30 часа.

.