Tag Archives: ПП-2015-18

“ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧАСТ ОТ ФАСАДИТЕ НА СГРАДАТА НА КОРПУС 2″

Възлагане на обществена поръчка по реда на глава Осма “а” и във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП. Офертите ще се отворят на публично заседание на 31.07.2015г. от 14:30 часа.

.