Документи:

Документ: Документация за участие Дата: 16/07/2015
Документ: Протокол от работата на комисията Дата: 10/08/2015
Документ: Договор за доставка на компютърна техника по ОП 1 Дата: 31/08/2015
Документ: Договор за доставка на компютърна техника по ОП 2 Дата: 31/08/2015
Документ: Договор за доставка на компютърна техника по ОП 3 Дата: 08/09/2015
Документ: Необходим документи за сключване на договор по ОП 1 Дата: 16/09/2015
Документ: Необходим документи за сключване на договор по ОП 2 Дата: 16/09/2015
Документ: Необходим документи за сключване на договор по ОП 3 Дата: 16/09/2015
Документ: Обобщена справка по обособени позиции за извършените плащания през м. август 2015 г. Дата: 16/09/2015
Документ: Информация за изпълнен договор по О.П. № 2 Дата: 25/09/2015
Документ: Обобщена справка по обособени позиции за извършените плащания през м. септември 2015 г. Дата: 02/10/2015
Документ: Информация за изпълнен договор по ОП № 1 Дата: 05/10/2015
Документ: Договор за доставка на компютърна техника по О.П. 4 Дата: 05/10/2015
Документ: Информация за изпълнен договор по ОП № 4 Дата: 05/10/2015
Документ: Обобщена справка за извършените плащания през м. октомври 2015 г. Дата: 19/11/2015
Документ: Обобщена справка за извършените плащания през м. ноември 2015 г. Дата: 17/12/2015
Документ: Обобщена справка за извършените плащания през м. декември 2015 г. Дата: 19/01/2016
Документ: Обобщена справка за извършените плащания през м. януари 2016 г. Дата: 19/02/2016
Документ: Информация за изпълнен договор по ОП № 3 Дата: 18/03/2016
Документ: Обобщена справка за извършените плащания през м. февруари 2016 г. Дата: 18/03/2016