Предоставяне на услуги за д-ка на питейна вода и отвеждане на отпадни води за нуждите на Колеж-Добрич, структурно звено на ШУ „Епископ К. Преславски“ в гр. Добрич

Наименование на изпълнителя:

“Водоснабдяване и канализация” ЕООД  –  гр. Добрич

Дата на сключване и номер на договора:

15. 05. 2014 г. / ШУ-Д-2014-19

Ред за избор на изпълнител:

Процедура на договаряне без обявление по чл. 90,  ал. 1,  т.3 и във връзка с чл. 93,  т.1 от ЗОП

Срок на действие на договора:

48 месеца считано от 15. 05. 2014 г.

Първоначална стойност на договора:

Не е обявена

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката:

12 390, 00 лв.

статус: приключил

Документи:

Документ: Справка за извършените плащания през м. септември 2014г. Дата: 13/10/2014
Документ: Справка за извършените плащания през м. октомври 2014г. Дата: 12/11/2014
Документ: Справка за извършените плащания през м. ноември 2014г. Дата: 11/12/2014
Документ: Справка за извършените плащания през м. декември 2014 г. Дата: 15/01/2015
Документ: Справка за извършените плащания през м. януари 2015 г. Дата: 12/02/2015
Документ: Справка за извършените плащания през м. февруари 2015 г. Дата: 17/03/2015
Документ: Справка за извършените плащания през м. март 2015 г. Дата: 17/04/2015
Документ: Справка за извършените плащания през м. април 2015 г. Дата: 15/05/2015
Документ: Справка за извършените плащания през м. май 2015 г. Дата: 16/06/2015
Документ: Справка за извършените плащания през м. юни 2015 г. Дата: 15/07/2015
Документ: Справка за извършените плащания през м. юли 2015 г. Дата: 19/08/2015
Документ: Справка за извършените плащания през м. август 2015 г. Дата: 16/09/2015
Документ: Справка за извършените плащания през м. септември 2015 г. Дата: 19/10/2015
Документ: Справка за извършените плащания през м. октомври 2015 г. Дата: 19/11/2015
Документ: Справка за извършените плащания през м. ноември 2015 г. Дата: 17/12/2015
Документ: Справка за извършените плащания през м. декември 2015 г. Дата: 19/01/2016
Документ: Справка за извършените плащания през м. януари 2016 г. Дата: 19/02/2016
Документ: Справка за извършените плащания през м. февруари 2016 г. Дата: 18/03/2016
Документ: Справка за извършените плащания през м. март 2016 г. Дата: 15/04/2016
Документ: Обявление за приключил договор Дата: 07/06/2018