Архив на категория: Събиране на оферти с обява

„ДОСТАВКА НА МОНТИРОВКА ЗА ТЕЛЕСКОП ЗА НУЖДИТЕ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП К. ПРЕСЛАВСКИ“ ПО ПРОЕКТ „РЕГИОНАЛЕН АСТРОНОМИЧЕСКИ ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ(РАЦИО)““

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

Срок за получаване на офертите 15.05.2019 г.

Отваряне на офертите на 16.05.2019 г. в 14:00 ч. в гр. Шумен, ул. Университетска № 115, Корпус 1 – зала 05

До първоначално обявения срок за получаване на оферти не са постъпили необходимият брой от 3 оферти. В изпълнение на чл.188, ал.2 от ЗОП срокът за получаване на оферти в процедура на събиране на оферти с обява с наименование: „ДОСТАВКА НА МОНТИРОВКА ЗА ТЕЛЕСКОП ЗА НУЖДИТЕ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП К. ПРЕСЛАВСКИ“ ПО ПРОЕКТ „РЕГИОНАЛЕН АСТРОНОМИЧЕСКИ ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ(РАЦИО)““ е удължен до 16:30 ч. на 21.05.2019 г.

Отварянето на офертите ще бъде  на 22.05.2019 г. от 15:00 ч. в гр. Шумен, ул. Университетска № 115, Корпус 1 – зала 05

„Предоставяне на електронни съобщителни услуги с цел осигуряване на мобилни телефонни услуги, гарантиран достъп до интернет, фиксирани гласови телефонни услуги и доставка на нова комуникационна система – телефонна централа и IP телефонни апарати за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” и структурните му звена в Добрич и Варна

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП.

Срок за получаване на офертите 15.04.2019 г. до 16:30 ч.

Отваряне на офертите 16.04.2019 г. в 14:00 ч. в гр. Шумен, ул. Университетска № 115, Корпус 1 на Университета – зала 05

 

До първоначално обявения срок за получаване на оферти не са постъпили необходимият брой от 3 оферти.  В изпълнение на чл.188, ал.2  от ЗОП срокът за получаване на оферти в процедура на събиране на оферти с обява с наименование: „Предоставяне на електронни съобщителни услуги с цел осигуряване на мобилни телефонни услуги, гарантиран достъп до интернет, фиксирани гласови телефонни услуги и доставка на нова комуникационна система- телефонна централа и IP телефонни апарати за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ и структурните му звена в градовете Варна и Добрич“ е удължен до 16:30 ч. на 19.04.2019 г.

Отварянето на офертите ще бъде на 22.04.2019 г. от 09:00 ч. в гр. Шумен, ул. „Университетска “ № 115, Корпус 1 на Университета- зала 05.

 

 

Отпечатване и доставка на ваучери за дрехи и обувки за работещите в структурните звена на Шуменски университет „Епископ К. Преславски“ с три обособени позиции

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава 26 и на основание чл. 20  ал. 3 т. 2 от ЗОП.

Срок за получаване на оферти: 14.01. 2019 г. до 16:30 ч.

Отварянето на офертите ще бъде на 15.01.2019 г. от 14:00 ч. в  гр. Шумен, , ул. “ Университетска “ № 115, Корпус 1 на Университета – зала 05.

До първоначално обявения срок за получаване на оферти не са постъпили необходимият брой от 3 оферти.  В изпълнение на чл.188, ал.2  от ЗОП срокът за получаване на оферти в процедура на събиране на оферти с обява с наименование: „Отпечатване и доставка на ваучери за дрехи и обувки за работещите в структурните звена на Шуменски университет ‘Епископ К. Преславски“ с три обособени позиции“ е удължен до 16:30 ч. на 17.01.2019 г.

Отварянето на офертите ще бъде на 18.01.2019 г. от 14:00 ч. в гр. Шумен, ул. „Университетска “ № 115, Корпус 1 на Университета- зала 05.

възложена

Изработка и доставка на рекламни материали и сувенири, медийна и външна реклама за нуждите на Шуменски университет „Епископ К. Преславски“ с 6 обособени позиции“

Възлагането на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста и на основание чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

възложена

ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ПЕЧАТНИ БЛАНКИ И ФОРМУЛЯРИ, ПАПКИ ЗА ДОСИЕТА, РОЛКИ ЗА КАЛКУЛАТОРИ, КЛАМЕРИ И БЕЛЕЖНИЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА КОЛЕЖ-ДОБРИЧ, СТРУКТУРНО ЗВЕНО НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Възлагането на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста и на основание чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

Срок за получаване на оферти след удължаване на срока: до 16:30 ч. на 24.08.2018 г.

Отваряне на офертите ще бъде на 28.08.2018 г. от 15:00 ч. в сградата на Корпус 1 на Университета на ул. Университетска 115

статус на поръчката: възложена

ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА КОЛЕЖ ДОБРИЧ, СТРУКТУРНО ЗВЕНО НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста и на основание чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

Срок за получаване на оферти: до 16:30 ч. на 25.06.2018г.

Отварянето на офертите ще бъде на 26.06.2018 г. от 10:30 ч. в сградата на Корпус 1 в зала 118 на Университета.

 

Частично прекратена в частта на Обособена позиция №2.

Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Колеж-Добрич, структурно звено на Шуменски университет с две обособени позиции

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста и на основание чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП

Срок за получаване на оферти: до 16:30 ч. на 21.05.2018г.

Отварянето на офертите ще бъде на 22.05.2018 г. от 10:00 ч. в сградата на Корпус 1 в зала 118 на Университета.

статус: Прекратена, поради несъответствие с обявените условия

Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на ДИКПО Варна, структурно звено на ШУ „Епископ Константин Преславски“ с две обособени позиции

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста и на основание чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП

Срок за получаване на оферти: до 16:30 ч. на 21.05.2018г.

Отварянето на офертите ще бъде на 22.05.2018 г. от 10:00 ч. в сградата на Корпус 1 в зала 118 на Университета.

статус на поръчката: възложена

Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Шуменски университет „Епископ К. Преславски“ с две обособени позиции

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста и на основание чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП

Срок за получаване на оферти:  до 16:30 ч. на 15.05.2018г.

Отварянето на офертите ще бъде на 16.05.2018 г. от 10:30 ч. в сградата на Корпус 1 в зала 118 на Университета.

статус на поръчката: възложена

Отпечатване и доставка на ваучери за дрехи и обувки

Възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста и на основание чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

Срок за получаване на оферти: (до 16:30 ч. на  19.01.2018 г.) . в изпълнение на чл. 188, ал.2 от ЗОП.

Отварянето на офертите ще бъде на 22.01.2018 г. от 10:00 ч. в сградата на Корпус 1 на Университета.

Статус на поръчката:  възложена