Архив за етитет: СОО-2019-01

Отпечатване и доставка на ваучери за дрехи и обувки за работещите в структурните звена на Шуменски университет „Епископ К. Преславски“ с три обособени позиции

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава 26 и на основание чл. 20  ал. 3 т. 2 от ЗОП.

Срок за получаване на оферти: 14.01. 2019 г. до 16:30 ч.

Отварянето на офертите ще бъде на 15.01.2019 г. от 14:00 ч. в  гр. Шумен, , ул. “ Университетска “ № 115, Корпус 1 на Университета – зала 05.

До първоначално обявения срок за получаване на оферти не са постъпили необходимият брой от 3 оферти.  В изпълнение на чл.188, ал.2  от ЗОП срокът за получаване на оферти в процедура на събиране на оферти с обява с наименование: „Отпечатване и доставка на ваучери за дрехи и обувки за работещите в структурните звена на Шуменски университет ‘Епископ К. Преславски“ с три обособени позиции“ е удължен до 16:30 ч. на 17.01.2019 г.

Отварянето на офертите ще бъде на 18.01.2019 г. от 14:00 ч. в гр. Шумен, ул. „Университетска “ № 115, Корпус 1 на Университета- зала 05.

възложена