Архив за етитет: СОО-2020-04

„Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Шуменски университет „Епископ К. Преславски“ запазена за хора с увреждания по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, запазена за хора с увреждания по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП

В изпълнение на чл.188, ал.2 от ЗОП срокът за получаване на оферти в процедура на събиране на оферти с обява е удължен до 16:30 ч. на 25.06.2020 г.

Отваряне на офертите на 26.06.2020 г. в 16:30 ч. в гр. Шумен, ул. Университетска № 115, Корпус 1 – зала 05