Начало

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” е висше учебно заведение със статут на публичноправна организация и като такъв се явява възложител съгласно чл.5, ал. 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки.


Лица за контакт:

 

Нели-Мария Попова, специалист “ОП”
 • Кабинет: 05, Корпус 1
 • Телефон: 054 830 356
 • E-mail: op@shu.bg
Сибел Федаил, специалист “ОП”
 • Кабинет: 05, Корпус 1
 • Телефон: 054 830 356
 • E-mail: op@shu.bg
Илиана Симеонова, специалист “ОП”
 • Кабинет: 108, Корпус 1
 • Телефон: 054 830 356
 • E-mail: ask@shu.bg
Десислава Михова, юрисконсулт
 • Кабинет: 05, Корпус 1
 • Телефон: 054 830 356
 • E-mail: op@shu.bg

Адрес за кореспонденция с отдел “Обществени поръчки”, както и информация относно възлаганите от Университета обществени поръчки:

9712 гр. Шумен
ул. “Университетска” № 115
тел: 054 830-356
e-mail: op@shu.bg

Работно време 8.00 – 16.30 ч.