Обща информация

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ е висше учебно заведение със статут на публичноправна организация и като такъв се явява възложител съгласно чл.5, ал. 2,  т. 14 от Закона за обществените поръчки.

Лицe за контакт:

Галина Ангелова – специалист обществени поръчки

Нели-Мария Попова – специалист обществени поръчки

Илиана Симеонова – специалист обществени поръчки

Адрес за кореспонденция с отдел „Обществени поръчки“, както и информация относно възлаганите от Университета обществени поръчки:

9712 гр. Шумен
ул. „Университетска“ № 115
тел: 054 830-356
факс: 054 830-371
e-mail: op@shu.bg
http://www.shu.bg/

Работно време 8.00 – 16.30 ч.