Документи:

Документ: Документация за участие Дата: 02/03/2016
Документ: Протокол № 1 от работата на комисията Дата: 13/04/2016
Документ: Протокол № 2 от работата на комисията Дата: 13/04/2016
Документ: Договор с изпълнителя по ОП № 1 Дата: 10/05/2016
Документ: Договор с изпълнителя по ОП № 2 Дата: 10/05/2016
Документ: Договор с изпълнителя по ОП № 4 Дата: 10/05/2016
Документ: Договор с изпълнителя по ОП № 3 Дата: 13/05/2016