ДОСТАВКА НА ПИТЕЙНА ВОДА, ОТВЕЖДАНЕ И ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ЗА НУЖДИТЕ НА ШУ “ЕП.К.ПРЕСЛАВСКИ“ И НА ОБЕКТИТЕ НАХОДЯЩИ СЕ В ГР.ШУМЕН

Процедура по възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне  по реда на чл.182 във вр. с чл.79, ал.1, т.ч от ЗОП  с предмет: „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на  Шуменски университет „Епископ К. Преславски“ на обектите, находящи се в гр.Шумен“.

 

Процедурата е прекратена

Документи:

Документ: РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВОДА Дата: 05/02/2018
Документ: Решение за прекратяване на процедура Дата: 22/02/2018
Документ: Обявление за невъзложена поръчка Дата: 07/03/2018