Документи:

Документ: Документация за участие Дата: 07/08/2015
Документ: Протокол от работата на комисията Дата: 26/08/2015
Документ: Договор за доставка на хранителни продукти ОП 1, 2, 3, 4 и 6 Дата: 16/09/2015
Документ: Обобщена справка за извършените плащания през м. септември 2015 г. Дата: 19/10/2015
Документ: Обобщена справка за извършените плащания през м. октомври 2015 г. Дата: 19/11/2015
Документ: Обобщена справка за извършените плащания през м. ноември 2015 г. Дата: 17/12/2015
Документ: Обобщена справка за извършените плащания през м. декември 2015 г. Дата: 19/01/2016
Документ: Обобщена справка за извършените плащания през м. януари 2016 г. Дата: 19/02/2016
Документ: Обобщена справка за извършените плащания през м. февруари 2016 г. Дата: 18/03/2016
Документ: Обобщена справка за извършените плащания през м. март 2016 г. Дата: 15/04/2016