Осигуряване на достъп и пренос на електрическа енергия – ниско напрежение през електроразпределителната мрежа на обекти на Шуменски университет в градовете Шумен, Варна и Добрич

Възлагане на обществена поръчка чрез Покана по реда на чл.191, ал.1, т.2 от ЗОП

Срок за получаване на оферта :  до 16.00 ч. на 19.08.2019 г.

Отваряне на 20.08.2019 г. от 11:00 ч

Документи:

Документ: Покана Дата: 07/08/2019
Документ: Техническо и ценово предложение Дата: 07/08/2019
Документ: Декларации Дата: 07/08/2019
Документ: Проекто-договор Дата: 07/08/2019
Документ: Решение за прекратяване Дата: 26/08/2019