Осигуряване на достъп и пренос на електрическа енергия-ниско напрежение през електроразпределителната мрежа на обекти на Шуменски университет в градовете Шумен, Варна и Добрич

Възлагане на обществена поръчка чрез Покана по реда на чл.191, ал.1, т.2 от ЗОП

Срок за получаване на оферта :  до 16.30 ч. на 26.06.2018 г.

статус: ПРЕКРАТЕНА

Документи:

Документ: Покана Дата: 19/06/2018
Документ: Техническо и ценово предложение Дата: 19/06/2018
Документ: Декларации Дата: 19/06/2018
Документ: Декларация за съгласие ЗЗЛД Дата: 19/06/2018
Документ: Проекто-договор Дата: 19/06/2018
Документ: Решение за прекратяване Дата: 04/07/2018