Пазарни консултации на основание чл. 21, ал. 2 от ЗОП във връзка с чл. 44, ал. 1 от ЗОП за определяне на прогназна стойност на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране, извършване на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор) за създаване на специализирана научно – изследователска инфраструктура за целите на Център за Върхови Постижения (УНИТе)“

Срок за получаване на индикативни оферти: 27.05.2019 г. до 16:30 часа

Документи:

Документ: Покана Дата: 20/05/2019
Документ: Документация Дата: 20/05/2019
Документ: Индикативна оферта от РВ Инженеринг ЕООД Дата: 31/05/2019
Документ: Индикативна оферта от Кънстракшън груп ЕООД Дата: 31/05/2019
Документ: Индикативна оферта от Панов ЕООД Дата: 31/05/2019