Пазарни консултации на основание чл. 21, ал. 2 от ЗОП във връзка с чл. 44, ал. 1 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет: Доставка на нетна активна електрическа енергич – ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на структурните звена на Шуменски университет ‘Епископ К. Преславски“ с три обособени позиции

Обособена позиция № 1 „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия – ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за Шуменски университет гр. Шумен – К1 и К3- ул.“Университетска“ 115 и  К2 – ул. „Червени ескадрони“ 22;

Обособена позиция № 2 „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия – ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за Шуменски университет гр. Варна, ДИКПО, ул. „Др.Борис Божков“ 1;

Обособена позиция № 3 „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия – ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за Шуменски университет гр.Добрич, Колеж, ж.к. „Добротица“ 12;

Срок за получаване на оферти до 12:00 ч. на 30.04.2019 г.

Срок за получаване на оферти до 12:00 ч. на 15.05.2019 г. 

Документи:

Документ: Покана-пазарни консултации Дата: 16/04/2019
Документ: Приложения към поканата Дата: 16/04/2019
Документ: Съобщение за удълж.срока за получаве на оферти Дата: 02/05/2019
Документ: Прогнозни стойности Джи Ви Ай Дата: 20/05/2019