Архив за етитет: СОО-2019-05

Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Шуменски университет „Епископ К. Преславски“, запазена за хора с увреждания по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, запазена за хора с увреждания по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП

Срок за получаване на офертите след удължаване 23.08.2019 г. до 16:30 часа

Отваряне на офертите на 26.08.2019 г. в 15:30 ч. в гр. Шумен, ул. Университетска № 115, Корпус 1 – зала 07

статус: възложена