Архив за етитет: СОО-2020-02

„Реконструкция паркинг и благоустрояване околно пространство – ШУ „Епископ Константин Преславски”

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава 26 и на основание чл. 20  ал. 3 т. 1 от ЗОП.

Срок за получаване на оферти: 06.03.2020 г. до 16:30 ч.

Отварянето на офертите ще бъде на 09.03.2020 г. от 14:00 ч. в  гр. Шумен, ул. „Университетска“ № 115, Корпус 1 на Университета – зала 05.