Архив за етитет: № 00251-2014-0001

Предоставяне на услуги за д-ка на питейна вода и отвеждане на отпадни води за нуждите на ШУ „Епископ К.Преславски“ в гр. Шумен

Наименование на изпълнителя:

„Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД

Дата на сключване и номер на договора:

31. 01. 2014 г. / ШУ-Д-2014-01

Ред за избор на изпълнител:

Процедура на договаране без обявление по чл. 90,  ал. 1,  т.3 и във връзка с чл. 93,  т.1 от ЗОП

Срок на действие на договора:

48 месеца считано от 01. 02. 2014 г.

Първоначална стойност на договора:

Не е обявена

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката:

287 170, 00 лв.

статус: приключил