предостаявене на услуги за д-ка на питейна вода и отвеждане на отпадни води за нуждите на дикпо, структурно звено на шу „епископ к. преславски“ в гр. варна

Наименование на изпълнителя:

“Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД

Дата на сключване и номер на договора:

19. 02. 2014 г. / ШУ-Д-2014-07

Ред за избор на изпълнител:

Процедура на договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т.3 и във връзка с чл. 93, т.1 от ЗОП

Срок на действие на договора:

48 месеца считано от 19. 02. 2014 г.

Първоначална стойност на договора:

Не е обявена

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката:

93 760 ,00 лв.

статус: приключил

Документи:

Документ: Справка за извършените плащания през м. септември 2014г. Дата: 13/10/2014
Документ: Справка за извършените плащания през м. октомври 2014г. Дата: 12/11/2014
Документ: Справка за извършените плащания през м. ноември 2014г. Дата: 11/12/2014
Документ: Справка за извършените плащания през м. декември 2014г. Дата: 15/01/2015
Документ: Справка за извършените плащания през м. януари 2015 г. Дата: 12/02/2015
Документ: Справка за извършените плащания през м. февруари 2015 г. Дата: 17/03/2015
Документ: Справка за извършените плащания през м. март 2015 г. Дата: 17/04/2015
Документ: Справка за извършените плащания през м. април 2015 г. Дата: 15/05/2015
Документ: Справка за извършените плащания през м. май 2015 г. Дата: 16/06/2015
Документ: Справка за извършените плащания през м. юни 2015 г. Дата: 15/07/2015
Документ: Справка за извършените плащания през м. юли 2015 г. Дата: 19/08/2015
Документ: Справка за извършените плащания през м. август 2015 г. Дата: 16/09/2015
Документ: Справка за извършените плащания през м. септември 2015 г. Дата: 19/10/2015
Документ: Справка за извършените плащания през м. октомври 2015 г. Дата: 19/11/2015
Документ: Справка за извършените плащания през м. ноември 2015 г. Дата: 17/12/2015
Документ: Справка за извършените плащания през м. декември 2015 г. Дата: 19/01/2016
Документ: Справка за извършените плащания през м. януари 2016 г. Дата: 19/02/2016
Документ: Справка за извършените плащания през м. февруари 2016 г. Дата: 18/03/2016
Документ: Справка за извършените плащания през м. март 2016 г. Дата: 15/04/2016
Документ: Обявление за приключване на договор Дата: 14/03/2018