Архив за етитет: 00251-2014-0002

предостаявене на услуги за д-ка на питейна вода и отвеждане на отпадни води за нуждите на дикпо, структурно звено на шу „епископ к. преславски“ в гр. варна

Наименование на изпълнителя:

“Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД

Дата на сключване и номер на договора:

19. 02. 2014 г. / ШУ-Д-2014-07

Ред за избор на изпълнител:

Процедура на договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т.3 и във връзка с чл. 93, т.1 от ЗОП

Срок на действие на договора:

48 месеца считано от 19. 02. 2014 г.

Първоначална стойност на договора:

Не е обявена

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката:

93 760 ,00 лв.

статус: приключил