УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ„Изпълнение на СМР за обект: „Реконструкция паркинг и благоустрояване околно пространство – ШУ“Епископ Константин Преславски”

Шуменски университет  „Епископ Константин Преславски”,  предвижда извършването на строителни работи, свързани с благоустройствени мероприятия изразяващи се в  „Реконструкция на паркинг и благоустрояване околно пространство  на ШУ „Епископ Константин Преславски”.

Офертата се представя в срок до 16:00 ч. на 06.02.2020 г. на адрес гр. Шумен, ул. Университетска 115, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба.

Документи:

Документ: Уведомление Дата: 03/02/2020
Документ: Оферта Обр Дата: 03/02/2020
Документ: Техническа спецификация Дата: 03/02/2020
Документ: Оферта Барс АД Дата: 13/02/2020
Документ: Оферта Пътно строителство Дата: 13/02/2020
Документ: Оферта Стройкомерс ТТ ЕООД Дата: 13/02/2020