Архив на категория: Договаряне без обявление

предостаявене на услуги за д-ка на питейна вода и отвеждане на отпадни води за нуждите на дикпо, структурно звено на шу „епископ к. преславски“ в гр. варна

Наименование на изпълнителя:

“Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД

Дата на сключване и номер на договора:

19. 02. 2014 г. / ШУ-Д-2014-07

Ред за избор на изпълнител:

Процедура на договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т.3 и във връзка с чл. 93, т.1 от ЗОП

Срок на действие на договора:

48 месеца считано от 19. 02. 2014 г.

Първоначална стойност на договора:

Не е обявена

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката:

93 760 ,00 лв.

статус: приключил

Предоставяне на услуги за д-ка на питейна вода и отвеждане на отпадни води за нуждите на Колеж-Добрич, структурно звено на ШУ „Епископ К. Преславски“ в гр. Добрич

Наименование на изпълнителя:

“Водоснабдяване и канализация” ЕООД  –  гр. Добрич

Дата на сключване и номер на договора:

15. 05. 2014 г. / ШУ-Д-2014-19

Ред за избор на изпълнител:

Процедура на договаряне без обявление по чл. 90,  ал. 1,  т.3 и във връзка с чл. 93,  т.1 от ЗОП

Срок на действие на договора:

48 месеца считано от 15. 05. 2014 г.

Първоначална стойност на договора:

Не е обявена

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката:

12 390, 00 лв.

статус: приключил

Предоставяне на услуги за д-ка на питейна вода и отвеждане на отпадни води за нуждите на ШУ „Епископ К.Преславски“ в гр. Шумен

Наименование на изпълнителя:

„Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД

Дата на сключване и номер на договора:

31. 01. 2014 г. / ШУ-Д-2014-01

Ред за избор на изпълнител:

Процедура на договаране без обявление по чл. 90,  ал. 1,  т.3 и във връзка с чл. 93,  т.1 от ЗОП

Срок на действие на договора:

48 месеца считано от 01. 02. 2014 г.

Първоначална стойност на договора:

Не е обявена

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката:

287 170, 00 лв.

статус: приключил