„Доставка на нов лек автомобил с брой места за сядане 8+1/микробус / за нуждите на ШУ „Епископ К. Преславски“

Възлагане на обществена поръчка чрез Покана по реда на чл.191, ал.1, т.2 от ЗОП

Срок за получаване на оферти: до 16:30 ч. на 10.06.2020 г.

Отварянето на офертите ще бъде на 11.06.2020 г. от 14:00 ч. в сградата на Корпус 1 на Шуменски университет на ул. „Университетска“ 115, зала 108.

 

Документи:

Документ: Решение за откриване на процедура Дата: 21/05/2020
Документ: Обявление за поръчка Дата: 21/05/2020
Документ: Документация за участие Дата: 21/05/2020
Документ: Разяснение по чл. 180, ал. 1 от ЗОП Дата: 04/06/2020
Документ: Протокол Дата: 03/08/2020
Документ: Решение за определяне на изпълнител Дата: 03/08/2020
Документ: Обявление за възложена поръчка Дата: 09/09/2020
Документ: Договор Дата: 09/09/2020
Документ: Обявление за приключил договор Дата: 10/12/2020