Доставка на компютърно оборудване и офис техника за нуждите на Шуменски университет „Епископ К. Преславски“ с 12 обособени позиции

Настоящата обществена поръчка ще бъде възложена чрез провеждане на открита процедура на основание чл. 73, ал. 1 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.
Срок за получаване на оферти – 16.08.2019 г. до 16:30 ч.
Отварянето на офертите ще бъде на 19.08.2019 г. от 11:30 ч. в сградата на Корпус 1, зала 07 на Университета на адрес: гр. Шумен, ул. „Университетска“ 115.

Документи:

Документ: Решение за откриване на процедура Дата: 12/07/2019
Документ: Обявление за поръчка Дата: 12/07/2019
Документ: отговор от АОП Дата: 12/07/2019
Документ: Документация Дата: 17/07/2019
Документ: Протокол № 1 Дата: 18/09/2019
Документ: Съобщение за отваряне на цени Дата: 30/10/2019
Документ: Протокол № 2 Дата: 12/11/2019
Документ: Протокол № 3 Дата: 12/11/2019
Документ: Доклад на комисията Дата: 12/11/2019
Документ: Решение за класиране Дата: 12/11/2019
Документ: Обявление за възложена поръчка Дата: 12/12/2019
Документ: Договор ОП 1 Дата: 12/12/2019
Документ: Договор ОП 2 Дата: 12/12/2019
Документ: Договор ОП 3 Дата: 12/12/2019
Документ: Договор ОП 4 Дата: 12/12/2019
Документ: Договор ОП 5 Дата: 12/12/2019
Документ: Договор ОП 6 Дата: 12/12/2019
Документ: Договор ОП 7 Дата: 12/12/2019
Документ: Договор ОП 8 Дата: 12/12/2019
Документ: Договор ОП 9 Дата: 12/12/2019
Документ: Договор ОП 10 Дата: 12/12/2019
Документ: Договор ОП 11 Дата: 12/12/2019
Документ: Договор ОП 12 Дата: 12/12/2019
Документ: Обявление приключил договор ОП 1 Дата: 30/01/2020
Документ: Обявление приключил договор ОП 2 Дата: 30/01/2020
Документ: Обявление приключил договор ОП 3 Дата: 30/01/2020
Документ: Обявление приключил договор ОП 4 Дата: 30/01/2020
Документ: Обявление приключил договор ОП 5 Дата: 30/01/2020
Документ: Обявление приключил договор ОП 6 Дата: 30/01/2020
Документ: Обявление приключил договор ОП 7 Дата: 30/01/2020
Документ: Обявление приключил договор ОП 8 Дата: 30/01/2020
Документ: Обявление приключил договор ОП 9 Дата: 30/01/2020
Документ: Обявление приключил договор ОП 10 Дата: 30/01/2020
Документ: Обявление приключил договор ОП 11 Дата: 30/01/2020
Документ: Обявление приключил договор ОП 12 Дата: 30/01/2020