Доставка на строителни материали по предварителна заявка за нуждите на Шуменски университет „Епископ К. Преславски“

Покана в обществена поръчка за избор на изпълнител чрез провеждане на пряко договаряне

възложена

Документи:

Документ: Решение за откриване Дата: 18/12/2018
Документ: Покана за участие "Водолей 2007" ЕООД Дата: 18/12/2018
Документ: Покана за участие "Светлина РВ - Шумен" ЕООД Дата: 18/12/2018
Документ: Покана за участие "Топливо" АД Дата: 18/12/2018
Документ: Техническа спецификация Дата: 18/12/2018
Документ: Образци Дата: 18/12/2018
Документ: еЕЕДОП Дата: 18/12/2018
Документ: Проект на договор Дата: 18/12/2018
Документ: Протокол 1 Дата: 24/01/2019
Документ: Протокол 2 Дата: 24/01/2019
Документ: Доклад Дата: 24/01/2019
Документ: Решение за избор на изпълнител Дата: 25/01/2019
Документ: Обявление за възложена поръчка Дата: 11/03/2019
Документ: Договор OП 1 Дата: 11/03/2019
Документ: Договор OП 2 Дата: 11/03/2019
Документ: Договор ОП 3 Дата: 11/03/2019
Документ: Договор ОП 4 Дата: 11/03/2019
Документ: Договор ОП 6 Дата: 11/03/2019
Документ: Договор ОП 7 Дата: 11/03/2019
Документ: Договор ОП 8 Дата: 11/03/2019
Документ: Договор ОП 9 Дата: 11/03/2019
Документ: Договор ОП 5 Дата: 11/03/2019
Документ: Обявл.прикл. договор 17 Дата: 10/03/2020
Документ: Обявл.прикл. договор 18 Дата: 10/03/2020
Документ: Обявл.прикл. договор 19 Дата: 10/03/2020
Документ: Обявл.прикл. договор 20 Дата: 10/03/2020
Документ: Обявл.прикл. договор 21 Дата: 10/03/2020
Документ: Обявл.прикл. договор 22 Дата: 10/03/2020
Документ: Обявл.прикл. договор 23 Дата: 10/03/2020
Документ: Обявл.прикл. договор 24 Дата: 10/03/2020
Документ: Обявл.прикл. договор 15 Дата: 11/03/2020