„Отпечатване и доставка на ваучери за дрехи и обувки за работещите в структурните звена на Шуменски университет „Епископ К. Преславски“ с три обособени позиции“

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава 26 и на основание чл. 20  ал. 3 т. 2 от ЗОП.

Срок за получаване на оферти: 31.01. 2020 г. до 16:30 ч.

Удължен срок за получаване на оферти: 05.02.2020 г. до 16:30 ч.

Отварянето на офертите ще бъде на 06.02.2020 г. от 11:00 ч. в  гр. Шумен, ул. „Университетска“ № 115, Корпус 1 на Университета – зала 05.

Документи:

Документ: Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП Дата: 21/01/2020
Документ: Информация за публикувана обява Дата: 21/01/2020
Документ: Документи за участие Дата: 21/01/2020
Документ: Информация за удължаване на срока за получаване на оферти Дата: 03/02/2020
Документ: Протокол Дата: 21/02/2020
Документ: Договор ОП 1 Дата: 26/03/2020
Документ: Договор ОП 2 Дата: 26/03/2020
Документ: Договор ОП 3 Дата: 26/03/2020