Архив за етитет: ОП-2020-02

„ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ПЕРИФЕРИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ”ЕПИСКОП К. ПРЕСЛАВСКИ“

Настоящата обществена поръчка ще бъде възложена чрез провеждане на открита процедура на основание чл. 73, ал. 1 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.

Срок за получаване на оферти – 15.07.2020 г. до 16:30 ч.
Отварянето на офертите ще бъде на 16.07.2020 ч. в 11:00 ч. в сградата на Корпус 1, зала 05 на Университета на адрес: гр. Шумен, ул. „Университетска“ 115.