„ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ПЕРИФЕРИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ”ЕПИСКОП К. ПРЕСЛАВСКИ“

Настоящата обществена поръчка ще бъде възложена чрез провеждане на открита процедура на основание чл. 73, ал. 1 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.

Срок за получаване на оферти – 15.07.2020 г. до 16:30 ч.
Отварянето на офертите ще бъде на 16.07.2020 ч. в 11:00 ч. в сградата на Корпус 1, зала 05 на Университета на адрес: гр. Шумен, ул. „Университетска“ 115.

Документи:

Документ: Решение за откриване на процедура Дата: 15/06/2020
Документ: Обявление за поръчка Дата: 15/06/2020
Документ: Документация за участие Дата: 15/06/2020
Документ: Протокол 1 Дата: 06/08/2020
Документ: Уведомление за отваряне на цени Дата: 20/08/2020
Документ: Протокол 2 Дата: 27/08/2020
Документ: Протокол 3 Дата: 27/08/2020
Документ: Доклад Дата: 27/08/2020
Документ: Решение за избор на изпълнител Дата: 27/08/2020
Документ: Решение за частично прекратяване ОП 2 Дата: 02/10/2020
Документ: Договор ОП 1 Дата: 19/10/2020
Документ: Договор ОП 3 Дата: 19/10/2020
Документ: Договор ОП 4 Дата: 19/10/2020
Документ: Договор ОП 5 Дата: 19/10/2020
Документ: Договор ОП 6 Дата: 19/10/2020
Документ: Договор ОП 7 Дата: 19/10/2020
Документ: Договор ОП 8 Дата: 19/10/2020
Документ: Договор ОП 9 Дата: 19/10/2020
Документ: Договор ОП 10 Дата: 19/10/2020
Документ: Договор ОП 11 Дата: 19/10/2020
Документ: Обявление за възложена поръчка Дата: 19/10/2020
Документ: Обявление за приключил договор ОП 7 Дата: 19/10/2020
Документ: Обявление за приключил договор ОП 8 Дата: 19/10/2020
Документ: Обявление за приключил договор ОП 9 Дата: 19/10/2020
Документ: Обявление за приключил договор ОП 6 Дата: 27/10/2020
Документ: Обявление за приключил договор ОП 11 Дата: 27/10/2020
Документ: Обявление за приключил договор ОП 5 Дата: 28/10/2020
Документ: Обявление за приключил договор ОП 4 Дата: 12/11/2020
Документ: Обявление за приключил договор ОП 1 Дата: 02/12/2020
Документ: Обявление за приключил договор ОП 10 Дата: 04/12/2020
Документ: Обявление за приключил договор ОП 3 Дата: 15/03/2021