Архив за етитет: ПД-2018-08

Доставка на строителни материали по предварителна заявка за нуждите на Шуменски университет „Епископ К. Преславски“

Покана в обществена поръчка за избор на изпълнител чрез провеждане на пряко договаряне

възложена