Периодични доставки на ваучери за храна за работещите в структурните звена на Шуменски университет „Епископ К. Преславски“ с три обособени позиции

Настоящата обществена поръчка ще бъде възложена чрез провеждане на открита процедура на основание чл. 73, ал. 1 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.
Срок за получаване на оферти – 16.08.2019 г. до 16:30 ч.
Отварянето на офертите ще бъде на 19.08.2019 г. от 10:30 ч. в сградата на Корпус 1, зала 07 на Университета на адрес: гр. Шумен, ул. “ Университетска “ 115.

Документи:

Документ: Решение за откриване на процедура Дата: 12/07/2019
Документ: Обявление за поръчка Дата: 12/07/2019
Документ: Документация Дата: 17/07/2019
Документ: Протокол 1 Дата: 17/09/2019
Документ: Съобщение за отваряне на цени Дата: 27/09/2019
Документ: Протокол 2 Дата: 04/10/2019
Документ: Протокол 3 Дата: 04/10/2019
Документ: Доклад на комисията Дата: 04/10/2019
Документ: Решение за класиране Дата: 04/10/2019
Документ: Решение за класиране с поправка на фактическа грешка Дата: 07/10/2019
Документ: Обявление за възложена поръчка Дата: 24/10/2019
Документ: Договор ОП 1 Дата: 24/10/2019
Документ: Договор ОП 2 Дата: 24/10/2019
Документ: Договор ОП 3 Дата: 24/10/2019