Доставка на строителни материали по предварителна заявка за нуждите на Шуменски университет „Еп. К. Преславски“

Покана в обществена поръчка за избор на изпълнител чрез провеждане на пряко договаряне

Частично прекратена в частта на обособени позиции 1, 2, 3, 5, 10 и 11

приключена

Документи:

Документ: Решение Дата: 27/09/2018
Документ: Покана за участие 1 Дата: 27/09/2018
Документ: Покана за участие 2 Дата: 27/09/2018
Документ: Техническа спецификация Дата: 27/09/2018
Документ: Образци Дата: 27/09/2018
Документ: еЕЕДОП Дата: 27/09/2018
Документ: Проект на договор Дата: 27/09/2018
Документ: Решение за частично прекратяване Дата: 07/11/2018
Документ: Протокол 1 Дата: 28/11/2018
Документ: Доклад Дата: 28/11/2018
Документ: Решение за избор на изпълнител Дата: 28/11/2018
Документ: Обявление за възложена и НЕвъзложена поръчка Дата: 13/02/2019
Документ: Договор с изпълнител по ОП 4 Дата: 13/02/2019
Документ: Договор с изпълнител по ОП 6 Дата: 13/02/2019
Документ: Договор с изпълнител по ОП 7 Дата: 13/02/2019
Документ: Договор с изпълнител по ОП 8 Дата: 13/02/2019
Документ: Договор с изпълнител по ОП 9 Дата: 13/02/2019
Документ: Обявление приключил договор по ОП4 Дата: 21/01/2020
Документ: Обявление приключил договор по ОП6 Дата: 21/01/2020
Документ: Обявление приключил договор по ОП7 Дата: 21/01/2020
Документ: Обявление приключил договор по ОП8 Дата: 21/01/2020
Документ: Обявление приключил договор по ОП9 Дата: 21/01/2020