Архив на категория: Събиране на оферти с обява

„Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Шуменски университет „Епископ К. Преславски“ запазена за хора с увреждания по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, запазена за хора с увреждания по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП

В изпълнение на чл.188, ал.2 от ЗОП срокът за получаване на оферти в процедура на събиране на оферти с обява е удължен до 16:30 ч. на 25.06.2020 г.

Отваряне на офертите на 26.06.2020 г. в 16:30 ч. в гр. Шумен, ул. Университетска № 115, Корпус 1 – зала 05

„Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Шуменски университет „Епископ К. Преславски“ и структурните му звена

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

За Обособена позиция 3 срока за получаване на офертите се удължава до 25.06.2020 г. до 16:30 часа

Отваряне на офертите на 26.06.2020 г. в 16:00 ч. в гр. Шумен, ул. Университетска № 115, Корпус 1 – зала 05

„Реконструкция паркинг и благоустрояване околно пространство – ШУ „Епископ Константин Преславски”

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава 26 и на основание чл. 20  ал. 3 т. 1 от ЗОП.

Срок за получаване на оферти: 06.03.2020 г. до 16:30 ч.

Отварянето на офертите ще бъде на 09.03.2020 г. от 14:00 ч. в  гр. Шумен, ул. „Университетска“ № 115, Корпус 1 на Университета – зала 05.

„Отпечатване и доставка на ваучери за дрехи и обувки за работещите в структурните звена на Шуменски университет „Епископ К. Преславски“ с три обособени позиции“

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава 26 и на основание чл. 20  ал. 3 т. 2 от ЗОП.

Срок за получаване на оферти: 31.01. 2020 г. до 16:30 ч.

Удължен срок за получаване на оферти: 05.02.2020 г. до 16:30 ч.

Отварянето на офертите ще бъде на 06.02.2020 г. от 11:00 ч. в  гр. Шумен, ул. „Университетска“ № 115, Корпус 1 на Университета – зала 05.

„Предоставяне на електронни съобщителни услуги с цел осигуряване на мобилни телефонни услуги, гарантиран достъп до интернет, фиксирани гласови телефонни услуги и доставка на IP телефонна централа за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” и структурните му звена в Добрич и Варна“

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП.

Срок за получаване на офертите 25.11.2019 г. до 16:30 ч.

Отваряне на офертите 26.11.2019 г. в 14:00 ч. в гр. Шумен, ул. Университетска № 115, Корпус 1 на Университета – зала 05

До първоначално обявения срок за получаване на оферти не са постъпили необходимият брой от 3 оферти. В изпълнение на чл.188, ал.2 от ЗОП срокът за получаване на оферти в процедура на събиране на оферти с обява е удължен до 16:30 ч. на 29.11.2019 г.

Отварянето на офертите ще бъде  на 02.12.2019 г. от 10:00 ч. в гр. Шумен, ул. Университетска № 115, Корпус 1 – зала 05

 

Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Шуменски университет „Епископ К. Преславски“, запазена за хора с увреждания по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, запазена за хора с увреждания по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП

Срок за получаване на офертите след удължаване 23.08.2019 г. до 16:30 часа

Отваряне на офертите на 26.08.2019 г. в 15:30 ч. в гр. Шумен, ул. Университетска № 115, Корпус 1 – зала 07

статус: възложена

„Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Шуменски университет „Епископ К. Преславски“ и структурните му звена с 3 обособени позиции

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

Срок за получаване на офертите 09.08.2019 г. до 16:30 часа

Отваряне на офертите на 12.08.2019 г. в 15:30 ч. в гр. Шумен, ул. Университетска № 115, Корпус 1 – зала 07

„ДОСТАВКА НА МОНТИРОВКА ЗА ТЕЛЕСКОП ЗА НУЖДИТЕ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП К. ПРЕСЛАВСКИ“ ПО ПРОЕКТ „РЕГИОНАЛЕН АСТРОНОМИЧЕСКИ ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ(РАЦИО)““

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

Срок за получаване на офертите 15.05.2019 г.

Отваряне на офертите на 16.05.2019 г. в 14:00 ч. в гр. Шумен, ул. Университетска № 115, Корпус 1 – зала 05

До първоначално обявения срок за получаване на оферти не са постъпили необходимият брой от 3 оферти. В изпълнение на чл.188, ал.2 от ЗОП срокът за получаване на оферти в процедура на събиране на оферти с обява с наименование: „ДОСТАВКА НА МОНТИРОВКА ЗА ТЕЛЕСКОП ЗА НУЖДИТЕ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП К. ПРЕСЛАВСКИ“ ПО ПРОЕКТ „РЕГИОНАЛЕН АСТРОНОМИЧЕСКИ ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ(РАЦИО)““ е удължен до 16:30 ч. на 21.05.2019 г.

Отварянето на офертите ще бъде  на 22.05.2019 г. от 15:00 ч. в гр. Шумен, ул. Университетска № 115, Корпус 1 – зала 05

„Предоставяне на електронни съобщителни услуги с цел осигуряване на мобилни телефонни услуги, гарантиран достъп до интернет, фиксирани гласови телефонни услуги и доставка на нова комуникационна система – телефонна централа и IP телефонни апарати за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” и структурните му звена в Добрич и Варна

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП.

Срок за получаване на офертите 15.04.2019 г. до 16:30 ч.

Отваряне на офертите 16.04.2019 г. в 14:00 ч. в гр. Шумен, ул. Университетска № 115, Корпус 1 на Университета – зала 05

 

До първоначално обявения срок за получаване на оферти не са постъпили необходимият брой от 3 оферти.  В изпълнение на чл.188, ал.2  от ЗОП срокът за получаване на оферти в процедура на събиране на оферти с обява с наименование: „Предоставяне на електронни съобщителни услуги с цел осигуряване на мобилни телефонни услуги, гарантиран достъп до интернет, фиксирани гласови телефонни услуги и доставка на нова комуникационна система- телефонна централа и IP телефонни апарати за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ и структурните му звена в градовете Варна и Добрич“ е удължен до 16:30 ч. на 19.04.2019 г.

Отварянето на офертите ще бъде на 22.04.2019 г. от 09:00 ч. в гр. Шумен, ул. „Университетска “ № 115, Корпус 1 на Университета- зала 05.

 

 

Отпечатване и доставка на ваучери за дрехи и обувки за работещите в структурните звена на Шуменски университет „Епископ К. Преславски“ с три обособени позиции

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава 26 и на основание чл. 20  ал. 3 т. 2 от ЗОП.

Срок за получаване на оферти: 14.01. 2019 г. до 16:30 ч.

Отварянето на офертите ще бъде на 15.01.2019 г. от 14:00 ч. в  гр. Шумен, , ул. “ Университетска “ № 115, Корпус 1 на Университета – зала 05.

До първоначално обявения срок за получаване на оферти не са постъпили необходимият брой от 3 оферти.  В изпълнение на чл.188, ал.2  от ЗОП срокът за получаване на оферти в процедура на събиране на оферти с обява с наименование: „Отпечатване и доставка на ваучери за дрехи и обувки за работещите в структурните звена на Шуменски университет ‘Епископ К. Преславски“ с три обособени позиции“ е удължен до 16:30 ч. на 17.01.2019 г.

Отварянето на офертите ще бъде на 18.01.2019 г. от 14:00 ч. в гр. Шумен, ул. „Университетска “ № 115, Корпус 1 на Университета- зала 05.

възложена