,,Текущи строително монтажни работи на сградният фонд на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Настоящата обществена поръчка ще бъде възложена чрез публично състезание за възлагане на рамково споразумение на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 81, ал. 1 от ЗОП .

Срок за получаване на офертите 25.06.2020 г. до 16:30 ч.

Отваряне на офертите 26.06.2020 г. в 13:00 ч. в гр. Шумен, ул. Университетска № 115, Корпус 1 – зала 07

Документи:

Документ: Решение за откриване на процедура Дата: 05/06/2020
Документ: Обявление за поръчка Дата: 05/06/2020
Документ: Документация за участие и образци Дата: 05/06/2020
Документ: Уведомление за отваряне на цени Дата: 17/07/2020
Документ: Протокол 1 Дата: 29/07/2020
Документ: Протокол 2 Дата: 29/07/2020
Документ: Протокол 3 Дата: 29/07/2020
Документ: Решение за определяне на изпълнител Дата: 29/07/2020
Документ: Договор Дата: 15/09/2020
Документ: Обявление за възложена поръчка Дата: 15/09/2020
Документ: Покана по реда на чл.82, ал.2 от ЗОП Дата: 11/12/2020
Документ: Допълнение към оферта Дата: 16/12/2020
Документ: Протокол Дата: 16/12/2020
Документ: Обявление за възложена поръчка Дата: 16/12/2020
Документ: Договор Дата: 16/12/2020
Документ: Обявление за приключване на договор Дата: 22/12/2020
Документ: Покана по реда на чл.82, ал.2 от ЗОП Дата: 22/01/2021
Документ: Допълнение към оферта Дата: 26/01/2021
Документ: Протокол Дата: 26/01/2021
Документ: Решение Дата: 26/01/2021
Документ: Договор Дата: 09/02/2021
Документ: Обявление за възложена поръчка Дата: 12/02/2021
Документ: Обявление за приключване на договор Дата: 17/02/2021
Документ: Покана по реда на чл. 82, ал. 2 от ЗОП Дата: 07/07/2021
Документ: Допълнение към оферта Дата: 15/07/2021
Документ: Протокол Дата: 15/07/2021
Документ: Решение Дата: 15/07/2021
Документ: Договор Дата: 01/09/2021
Документ: Обявление за възложена поръчка Дата: 01/09/2021
Документ: Обявление за приключване на договор Дата: 21/09/2021
Документ: Покана по реда на чл. 82, ал. 2 от ЗОП Дата: 01/02/2022
Документ: Допълнение към оферта Дата: 10/02/2022
Документ: Протокол Дата: 10/02/2022
Документ: Решение Дата: 10/02/2022
Документ: Договор Дата: 02/03/2022
Документ: Обявление за възложена поръчка Дата: 02/03/2022
Документ: Обявление за приключил договор Дата: 09/05/2022
Документ: Обявление за приключил Договор Рамково Дата: 09/05/2022