Ремонт на сгради, собственост на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Настоящата обществена поръчка ще бъде възложена чрез провеждане на открита процедура на основание чл.73, ал.1 във връзка с чл,18, ал. 1, т.1 от закона за обществени поръчки /ЗОП/.

Предметът на обществената поръчка е „Ремонт на сгради, собственост на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Гр. Шумен в т.ч. : I Ремонт на сграда „Център за дистанционно обучение“ в т.ч.: Ремонт на покрив; Външно саниране на сградата; Вътрешен ремонт на сградата. II Физкултурен салон Корпус 1; Предверие пред физкултурен салон. III Ремонт на сграда „Лаборатория по микробиология“: Направа на армиран бетон около сградата. IV Физкултурен салон Корпус 2.“

 

Документи:

Документ: Решение за откриване на процедура Дата: 26/08/2019
Документ: Обявление за поръчка Дата: 26/08/2019
Документ: Документация Дата: 28/08/2019
Документ: еЕЕДОП Дата: 28/08/2019
Документ: Образци в Word Дата: 28/08/2019
Документ: Протокол 1 Дата: 10/10/2019
Документ: Съобщение за отваряне на цени Дата: 30/10/2019
Документ: Протокол № 2 Дата: 06/11/2019
Документ: Протокол № 3 Дата: 06/11/2019
Документ: Протокол № 4 Дата: 06/11/2019
Документ: Доклад Дата: 06/11/2019
Документ: Решение за определяне на изпълнител Дата: 06/11/2019
Документ: Обявление за възложена поръчка Дата: 12/12/2019
Документ: Договор Дата: 12/12/2019
Документ: Обявление за приключил договор Дата: 10/04/2020